książki ciekawe i rozwijające

Litania: Jezus, więzień miłości

Dodatek do Droga Krzyżowa. Dla Tych, którzy szukają Uzdrowienia

Robert DeGrandis

Poświęcony w najwyższej miłości i czci męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

LITANIA Jezus, Więzień Miłości”

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu grzeszników,

Przebacz nam nasze grzechy.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu niewierzących,

Przebacz nam nasz brak wiary.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu za dusze,

Ocal nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu przez wzgląd

na odkupienie,

Odkup nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu udręczony,

Pomóż nam w cierpieniu.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu wyszydzony,

Błogosław tych, którzy nas wyszydzają.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu świątyni,

Módl się za nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu Piłata,

Zmiłuj się nad sędziami.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu Heroda,

Miej litość nad rządzącymi.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu ubiczowania

Miej litość nad tymi,

którzy w nas uderzają.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu cierni,

Miej litość dla tych, którzy

rozdzierają nasze serca.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu gwoździ,

Miej litość dla tych,

którzy ranią nasze dusze.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu krzyża,

Miej litość dla tych,

którzy nas dręczą.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu bezlitosnych,

Zlituj się nad miłosiernymi.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu nieprzebaczenia,

Przebacz nasze grzechy.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu bólu,

Uzdrawiaj nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu niepocieszony,

Pocieszaj nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu smutku,

Pokrzepiaj nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu przez wzgląd na miłość,

Pomagaj nam kochać.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu serca Swej matki,

Obdarz nas miłością Swej matki.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu

w Przenajświętszym Sakramencie,

Prowadź nas do życia wiecznego.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu w Najświętszym

Tabernakulum,

Daj nam Swoje schronienie.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu w Monstrancji,

Przyjmij nasze modlitwy.

Błogosławiony bądź Jezu, Więźniu naszych serc,

Mieszkaj w nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Słowo Boga,

Oświecaj nas.

Błogosławiony bądź Jezu, Synu Naszego Ojca,

Uczyń nas dziedzicami nieba.

Błogosławiony bądź Jezu, Miłości Ducha,

Pokaż nam Twoje Święte Serce.

Jezu, Błogosławiony w Trójcy,

Jednocz nasze serca z Twoim.

Jezu, Panie, miej litość nad nami,

Jezu, Chryste, miej litość nad nami.

Jezu, Panie, miej litość nad nami

i nad całym światem.

Jezu, Panie, miej litość nad nami

i nad całym światem.

Dla Tych, którzy szukają Uzdrowienia. Wprowadzenie

Droga Krzyżowa. Dla Tych, którzy szukają Uzdrowienia