książki ciekawe i rozwijające

Terroryzm islamski

Fragment IV rodziału książki Dokąd zmierza ten świat? dr D.Jeremiah

Georges Sada był generałem sił powietrznych w rządzie Saddama Husajna. Mimo iż etnicznie był Irakijczykiem, nie był muzułmaninem, ale asyryjskim chrześcijaninem. Odmówił wstąpienia do podległej Sadamowi Partii Baas, co zablokowało jego wstąpienie w szeregi władzy. Był on jednak bohaterem wojskowym, czołowym pilotem irackich sił zbrojnych oraz człowiekiem, którego Saddam wezwał, aby usłyszeć prawdę na temat problemów militarnych, gdyż wiedział on, że jego „potakiwacze” powiedzą mu wszystko, co tylko chce usłyszeć.

W swojej książce: Saddam’s Secrets: How an Iraqi General Defi ed and Survived Saddam Hussein, Sada mówi o rozszerzającym się wpływie islamu na całym świecie:
Często jestem pytany o wojowniczy islam i zagrożenie globalnym terroryzmem. Niejeden raz byłem pytany o znaczenie arabskich słów fatah i jihad. Zazwyczaj mówię, że dla zwolenników wojowniczej odmiany islamu doktryny te wyrażają wiarę w to, iż Allah zobowiązał ich do podboju narodów świata zarówno za pomocą miecza, jak i kultury islamskiej. W niektórych przypadkach oznacza to przeniesienie się tysiąca muzułmańskich rodzin na obce ziemie, aby – przez budowanie meczetów i zmienianie kultury od wewnątrz narodu oraz odmowę przyswojenia i zaadaptowania wierzeń czy wartości danego narodu – podbić te ziemie dla islamu. Jest to nienawistna doktryna, ale jest… przeprowadzana dziś w wielu miejscach przez wyznawców tego rodzaju islamu110.

Kontynuując, Sada ostrzega Amerykanów, aby nie myśleli, że rewolucja islamska jest jedynie problemem Środkowego Wschodu czy Europy. Ich ostatecznym celem jest podbój Zachodu i Ameryki:
[Oni] nie dadzą się zatrzymać przez spacyfikowanie. Nie są zainteresowani rozwiązaniami politycznymi. Nie chcą dobrobytu – ich wrogość nie jest powodowana głodem, biedą ani niczym podobnym. Oni rozumieją tylko jedną rzecz: całkowity i kompletny podbój Zachodu i każdego, kto jeszcze nie uległ im i ich niebezpiecznej i przebrzmiałej ideologii nienawiści i zemsty111.

110 Georges Sada, Saddam’s Secrets: How an Iraqi General Defi ed and Survived Saddam Hussein (Brentwood, TN: Integrity Publishers, 2006), 285-286; przekład cytatu pochodzi od tłumacza.
111 Tamże, 289; przekład cytatu pochodzi od tłumacza.

Dokąd zmierza ten świat?   Rozpoznanie znaków