książki ciekawe i rozwijające

John Anthony McGuckin

Jonh Anthony McGuckin – jest światowej sławy teologiem prawosławnym, prowadzącym wykłady w wielu krajach. Urodził się w 1954 roku, jest duchownym Kościoła Rumuńskiego Zjednoczonego z Rzymem, profesorem historii wczesnego Kościoła na Union Theological Seminary w Nowym Jorku i adiunktem wykładającym religię na Columbia University. Jest także autorem wielu publikacji na temat myśli i kultury wczesnochrześcijańskiej.

Wydał ponad 100 artykułów naukowych, m.in. na temat egzegezy Nowego Testamentu, Patrystyki, bizantyjskiej ikonografii, ale przede wszystkim na temat myśli Orygenesa z Aleksandrii, i greckich teologów chrześcijańskich z IV i V wieku. W 1994 roku opublikował mały tomik poezji, „Byzantium and Other Poems”.

W 1992 roku otrzymał nagrodę Bractwa Piotr Mohyła za zasługi edukacyjne na Mohyla Academy na Ukrainie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Mołdawii i Bukowiny przez rumuńskiego patriarchę Daniela w 2007 roku za zasługi dla Kościoła i Akademii. Jest Dyrektorem the Sophia Institute:International Center for Orthodox Thought and Culture, mającego swe biura na Manhattanie. Jest też Honorowym Członkiem obu Akademii: Royal Society of Arts oraz Royal Historical Society.

Wybrana bibliografia:
* St Symeon the New Theologian: Chapters and Discourses(1982, wznowienie w 1996)
* The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition (1986)
* Selected Poems of St Gregory Nazianzen (1986, wznowienia w 1989 i 1995)
* St. Cyril of Alexandria: The Christological Controversy (1994, wznowienie w 2004)
* At the Lighting of the Lamps: Hymns from the Ancient Church (1995, wznowienie w 1997)
* St. Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography (2000; nominowana w 2002 do Pollock Biography Prize)
* Standing in God’s Holy Fire: The Spiritual Tradition of Byzantium (Orbis, 2001)
* Byzantium and Other Poems (Black Gate Press, 1994)
* The Book of Mystical Chapters (Shambhala, 2002)
* The Westminster Handbook to Origen (2004)
* The Westminster Handbook to Patristic Theology (2004)
* The Orthodox Church: An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture (2008)

powiązanie strony:

Strona Autora   tradycja-bizantyjska.jpg
Orthodoxwiki
Strona na Columbia University
Ikony Eileen McGuckin, żony J.A.McGuckin’a.